Print Friendly, PDF ac E-bost

Hunan-gyflogedig, neu'n hytrach microbusrwydd, yn statws manteisiol ar gyfer datgan gweithgaredd bach trwy gyfyngu ar y gweithdrefnau gweinyddol. Gydag ychydig dros 1,7 miliwn o ficro-entrepreneuriaid yn Ffrainc ym mis Rhagfyr 2019 (+ 26,5% dros flwyddyn), yn ôl Ffederasiwn yr awto-entrepreneuriaid, mae'r statws yn wir yn parhau i hudo. Mae bron i hanner y busnesau sy'n cael eu creu yn Ffrainc yn ficro-fusnesau (47% yn 2019).

Fodd bynnag, y tu ôl i symlrwydd ymddangosiadol y statud, mae cwestiwn atebolrwydd yr unigolyn hunangyflogedig yn ysgwyddo risg fawr na chrybwyllir yn aml.

Atebolrwydd diderfyn am eich busnes a'ch eiddo personol

Trwy fabwysiadu statws entrepreneur unigol o fewn fframwaith y micro-fenter, mae eich atebolrwydd yn cymryd rhan mewn ffordd ddiderfyn ar eich asedau proffesiynol a phersonol, yn enwedig os bydd derbynnydd.

Fodd bynnag, rydych chi'n cadw amddiffyniad ynghylch eich Prif breswylfa, elusive trwy ddep'un a yw'n cael ei ddal mewn perchnogaeth lawn, mewn usufruct neu mewn perchnogaeth noeth.

Os oes gennych eiddo tiriog arall nad yw wedi'i aseinio i'ch gweithgaredd (tir neu ail gartref er enghraifft), gallwch wneud hynny

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Seicolegydd a therapydd lleferydd: PAB yng ngwasanaeth y claf