Yn chwaraewr canolog yn yr ecosystem seiberddiogelwch yn Ffrainc, mae ANSSI wedi buddsoddi'n llawn yn y gwaith o greu'r Campws Seiber

O lansiad y prosiect, cefnogodd ANSSI greu a diffinio'r Campws Seiber, sydd i ddod yn lle totem ar gyfer seiberddiogelwch. Hyd yn hyn, mae mwy na 160 o chwaraewyr o amrywiaeth o sectorau busnes wedi cadarnhau eu hymrwymiad.

Er bod galluoedd ac ymrwymiad y Wladwriaeth yn parhau i fod yn hanfodol, bydd cryfhau lefel diogelwch digidol hefyd yn dibynnu ar gysylltiad agos yr amrywiol actorion cenedlaethol, cyhoeddus a phreifat, i warantu diogelwch y trawsnewid digidol yn llawn.

Yn ymroddedig i chwilio am synergeddau, mae'r Campws Seiber yn cyd-fynd yn agos ag uchelgeisiau ANSSI i gefnogi hyfforddiant, rhannu gwybodaeth a chyd-adeiladu arloesedd, er mwyn sicrhau diogelwch trawsnewid digidol.

Bydd y gosodiad hwn yn cryfhau perthnasoedd ANSSI â'r rhanddeiliaid amrywiol yn yr ecosystem seiberddiogelwch yn ogystal â'i weithgareddau cefnogi ac arloesi.

O fewn y Campws Seiber, bydd ANSSI yn defnyddio ei holl arbenigedd a phrofiad i gefnogi hyfforddiant ac arloesi

Bydd bron i 80 o asiantau ANSSI yn gweithio ar y Campws yn y pen draw: y ganolfan hyfforddi ar gyfer

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  A oes gen i hawl i ohirio cyfweliadau proffesiynol hyd at y flwyddyn 2021 heb gael fy nghosbi?