Yn wyneb y bygythiad seiber cynyddol sylweddol, mae'n hanfodol amddiffyn gwead economaidd a chymdeithasol Ffrainc. Trwy France Relance, mae ANSSI yn cefnogi creu canolfannau ymateb i ddigwyddiadau seiber rhanbarthol a fydd yn darparu cymorth a chyngor yn achos ymosodiadau seiber. Mae'n lansio rhaglen ddeori i gefnogi datblygiad cyflym y strwythurau hyn: mae 7 rhanbarth eisoes yn elwa ohoni.