Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae ffenomen "uberization" yn effeithio ar lawer o sectorau economaidd. Nid yw gyrru addysg yn eithriad. Rhaid dweud bod y deddfwr wedi ei annog, yn enw’r amcan o ddemocrateiddio’r drwydded yrru. Ar gyfer y gyfraith rhif 2015-990 o Awst 6, 2015 ar gyfer twf, gweithgaredd a chydraddoldeb y cyfleoedd economaidd (celfyddydau. 28 i 30), a elwir yn “gyfraith Macron”, bu’n rhaid i’r democrateiddio hwn fynd heibio trwy ryddfrydoli’r cyfarwyddyd gyrru. I'r perwyl hwn, mae sawl mesur a gynhwysir yn y gyfraith hon wedi ceisio moderneiddio'r berthynas rhwng myfyrwyr ac ysgolion gyrru, yn enwedig trwy gynnig y posibilrwydd i'r olaf ddod â chontractau i ben ar ffurf sydd wedi'i dadreoleiddio, yn amodol ar gwblhau ymlaen llaw gwerthusiad o'r disgybl gan athro yn yr adeilad neu mewn cerbyd yn y sefydliad. Ar sail y ddeddfwriaeth hon, mae llwyfannau wedi'u dadreoleiddio wedi ymddangos yn cynnig cysylltiad ag athrawon annibynnol am ddim am drwydded yrru (yn gyffredinol yn cyflawni eu gweithgaredd o dan y drefn ficro-entrepreneur) i fod yn wirfoddol, ond rhentu cerbyd dysgu i'r myfyriwr mewn gwirionedd, mae'r platfform yn cael ei dalu gan gomisiwn a gasglwyd ar y

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Rheoli cyfathrebu marchnata ar-lein integredig