Mae'r MOOC Mathemateg hwn wedi'i gynllunio i'ch cefnogi chi wrth drosglwyddo o'r ysgol uwchradd i addysg uwch. Yn cynnwys 5 modiwl, mae'r paratoad hwn mewn mathemateg yn eich galluogi i atgyfnerthu eich gwybodaeth a'ch paratoi ar gyfer mynediad i addysg uwch. Mae'r MOOC hwn hefyd yn gyfle i asesu eich gwybodaeth ar ddiwedd yr ysgol uwchradd ac i adolygu'r syniadau mathemategol a fydd yn hanfodol ar gyfer integreiddio da i addysg uwch. Yn olaf, byddwch yn ymarfer datrys problemau, a fydd yn weithgaredd pwysig iawn mewn addysg uwch. Cynigir gwahanol ddulliau gwerthuso: MCQs, ymarferion cymhwyso niferus i'ch hyfforddi, a phroblemau i'w datrys, a fydd yn cael eu gwerthuso gan y cyfranogwyr.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hanfodion ymgyfreitha gweinyddol