CDD: diwallu angen penodol a dros dro

Mae'r defnydd o gontract tymor penodol (CDD) yn cael ei reoleiddio'n llym gan y Cod Llafur. Gwaherddir defnyddio contractau tymor penodol i lenwi swyddi parhaol.

Yn benodol, gellir defnyddio contract tymor penodol ar gyfer:

disodli gweithiwr absennol; cyflogaeth dymhorol neu arferol; neu os bydd cynnydd dros dro mewn gweithgaredd. Contract tymor penodol: asesiad o realiti’r cynnydd dros dro mewn gweithgaredd

Diffinnir cynnydd dros dro mewn gweithgaredd fel cynnydd â therfyn amser yng ngweithgaredd arferol eich busnes, er enghraifft gorchymyn eithriadol. Er mwyn delio â hyn, gallwch droi at gontract tymor penodol ar gyfer cynnydd dros dro mewn gweithgaredd (Cod Llafur, celf. L. 1242-2).

Os bydd anghydfod, rhaid i chi sefydlu realiti’r rheswm.

Er enghraifft, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth sy'n profi'r cynnydd dros dro mewn gweithgaredd arferol fel y gall y barnwyr asesu realiti'r cynnydd hwn ar ddiwedd y contract cyflogaeth tymor penodol.

Yn yr achos a farnwyd gan y Llys Cassation, gofynnodd gweithiwr, a gyflogwyd ar gontract tymor penodol ar gyfer cynnydd dros dro ar blatfform ffôn, i ailddosbarthu ei gontract yn gontract amhenodol. Mae'r

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dioddefwyr: Cyflwyniad i Ddioddefiaeth