Print Friendly, PDF ac E-bost

Er 2016, mae sawl prifysgol a grandes écoles wedi cynnig MOOCs i gefnogi myfyrwyr ysgol uwchradd yn eu harweiniad gyrfa. Dyluniwyd y MOOCs hyn fel y gall timau addysgol ddefnyddio eu cynnwys fel rhan o weithgareddau yn yr ysgol.

Mae'r MOOCs hyn yn offer yng ngwasanaeth timau addysgu o fewn y fframwaith oriau sy'n ymroddedig i arweiniad ac yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd perchnogaeth o'r pynciau a'r cyrsiau.

Amcan y MOOC hwn yw cefnogi timau addysgol ysgolion uwchradd i ddefnyddio MOOCs cymorth arweiniad, er mwyn cyfuno'r MOOC â gweithgareddau ystafell ddosbarth a darparu ymateb wedi'i addasu i broffiliau a disgwyliadau'r myfyrwyr, er mwyn personoli cefnogaeth arweiniad.

Mae'n caniatáu i'r rhai nad ydyn nhw'n gyfarwydd â MOOCs, ddarparu'r seiliau angenrheidiol ar gyfer darganfod MOOCs ar HWYL, a chefnogi wrth ddefnyddio MOOCs fel offeryn i helpu gyda chyfeiriadedd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Teleweithio: a oes gennych hawl i gael talebau pryd bwyd?