Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Rheolwr, beth ydyw?

Rydych chi'n dysgu rheoli trwy wneud.

Mewn ysgol beirianneg neu brifysgol, anaml y trafodir y pwnc hwn. Rwy'n gwybod, dwi'n dod o….

Yn yr ysgol fusnes a rheolaeth, yn ystod hyfforddiant proffesiynol, rydym yn dysgu damcaniaethau mawr y XNUMXeg a'r XNUMXfed ganrif. Efallai y byddwn yn trafod yr ymchwil ddiweddaraf o ddechrau'r XNUMXain ganrif. Rhai achosion concrit a llawer o theori. Rwy'n gwybod, dysgais i yno….

Ond ni fydd hyn i gyd yn rhoi'r offer sydd eu hangen arnoch i deimlo yn yr amodau gorau posibl i wneud yr hyn y telir amdano: rheoli tîm sy'n cynnwys dynion a menywod go iawn.

Mae'r canllaw byr hwn yn rhoi rhai o'r allweddi i lwyddiant i chi, rheolwr y dyfodol neu ddechreuwr yn y proffesiwn.

Dyma chwe rhinwedd hanfodol y bydd angen i chi eu datblygu a'u meithrin. Oherwydd y newyddion da yw y gellir dysgu hyn i gyd, yn naturiol neu gydag ychydig o ymdrech.

Felly, bydd gennych yr offer personol i wynebu'r sefyllfaoedd beunyddiol neu eithriadol sy'n atalnodi bywyd rheolwr.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  A oes gen i hawl i'w gwneud yn ofynnol i weithwyr gael eu brechu yn erbyn Covid-19?