Print Friendly, PDF ac E-bost

Cyn creu statws cyffredinol chwythwr chwiban gan gyfraith Sapin 2 (L. n ° 2016-1691, 9 Rhagfyr 2016, yn ymwneud â thryloywder, y frwydr yn erbyn llygredd a moderneiddio economaidd), roedd y deddfwr eisoes wedi deddfu rhai rheolau gyda'r bwriad o amddiffyn gweithwyr a wadodd weithredoedd o lygredd yn ddidwyll (Llafur C., celf. L. 1161-1, a ddiddymwyd gan gyfraith Sapin 2), risg ddifrifol i iechyd y cyhoedd neu'r amgylchedd (C. trav., celf. L. 4133-5, a ddiddymwyd hefyd gan gyfraith Sapin 2) neu ffeithiau sy'n debygol o fod yn drosedd neu'n drosedd (C. trav., art. L. 1132-3-3).

Ymgorfforwyd yr amddiffyniad olaf hwn yn 2013 (L. n ° 2013-1117, 6 Rhagfyr 2013, yn ymwneud â'r frwydr yn erbyn twyll treth a thramgwydd economaidd ac ariannol difrifol) ym mhennod y cod llafur sy'n ymwneud ag egwyddor gwahaniaethu: "ni chaniateir cosbi, diswyddo unrhyw weithiwr na bod yn destun mesur gwahaniaethol, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, [...] am fod â chysylltiad neu dystiolaeth, yn ddidwyll, â ffeithiau sy'n drosedd neu'n a trosedd y byddai wedi dod yn ymwybodol ohoni wrth gyflawni ei ddyletswyddau ”. Os bydd anghydfod, cyn gynted ag y bydd yr unigolyn yn cyflwyno elfennau ffeithiol sy'n caniatáu tybio ei fod wedi perthyn neu ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cysylltiad Hawdd (ennill eich enillion cyntaf ar y Rhyngrwyd)