Print Friendly, PDF ac E-bost

Bydd yr hyfforddiant hwn yn caniatáu ichi ddarganfod y pethau sylfaenol i ddechrau gyda ClickFunnels, sef arweinydd y farchnad o ran gwerthu ar-lein!

Rwy'n dal i gofio pan ymunais ar gyfer cyfnod prawf 14 diwrnod ClickFunnels. Doeddwn i ddim yn deall llawer ohono. Roedd cymaint o leoliadau a phosibiliadau nes i mi fod ar goll yn llythrennol, doeddwn i ddim yn gwybod ble i ddechrau ...

Gan nad yw Clickfunnels Ffrengig yn bodoli heddiw, penderfynais greu cyfres o gyrsiau gyda phopeth a ddysgais i'w gwneud yn haws i ddefnyddwyr newydd. Yn well eto, mae'r hyfforddiant yn hollol rhad ac am ddim.

Ers hynny, rwy'n ychwanegu'n rheolaidd taliadau bonws ychwanegol fel bod pobl a oedd yn ymddiried ynof yn cyflawni eu nodau mewn gwirionedd. Er mwyn iddynt lwyddo i fyw o'u nwydau diolch i werthiannau ar-lein ac egwyddorion sianeli gwerthu ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Mae gwedd newydd ar wefan Place de l'Emploi Public (PEP).