Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r hyfforddiant hwn o tua 4 awr yn cael ei gynnig i chi gan Sebastien a Léo o FunnelpirateTV! Byddwch yn dysgu rhaffau meddalwedd y clic-duneli a ganiataodd i'r ddau ohonom wneud bywoliaeth o'r Rhyngrwyd. Yn y disgrifiad fe welwch ddolenni i: rhowch gynnig ar y feddalwedd am ddim, derbyn sianeli am ddim a chyrchu taliadau bonws, mwynhewch ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Rhan-amser: mae mynd y tu hwnt i'r amser gweithio cyfreithiol yn arwain at ofyn am y contract amser llawn