Yn ystod argyfwng iechyd y gwanwyn diwethaf, talwyd buddion nawdd cymdeithasol dyddiol heb gyfnod aros. Ond ers Gorffennaf 10, roedd atal y cyfnod aros wedi dod i ben. Unwaith eto bu’n rhaid i ddeiliaid polisi aros tridiau yn y sector preifat ac un diwrnod yn y gwasanaeth sifil cyn gallu derbyn budd-daliadau salwch bob dydd. Dim ond y rhai a nodwyd fel "achosion cyswllt" sy'n destun mesur ynysu a barhaodd i elwa o ddileu'r cyfnod aros tan Hydref 10.

Dim cyfnod aros

Hyd at Ragfyr 31, gall deiliaid polisi nad ydynt yn gallu parhau i weithio, gan gynnwys o bell, elwa o lwfansau dyddiol o ddiwrnod cyntaf absenoldeb salwch ar yr amod eu bod yn un o'r sefyllfaoedd canlynol:

person agored i niwed sydd mewn perygl o ddatblygu ffurf ddifrifol o haint Covid-19; person a nodwyd fel "achos cyswllt" gan Yswiriant Iechyd; rhiant plant o dan 16 oed neu berson ag anabledd sy'n destun mesur o unigedd, troi allan neu gymorth cartref ar ôl cau sefydlu sefydliad Hafan

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  01| Beth yw CRPE?