Print Friendly, PDF ac E-bost

Bydd yn bosibl cael eich brechu yn y gwaith, o dan rai amodau. O ddydd Iau, Chwefror 25, bydd pobl rhwng 50 a 64 oed â chyd-forbidrwydd yn gallu cael y brechlyn AstraZeneca wedi'i weinyddu gan eu meddyg sy'n mynychu ond hefyd gan eu meddyg galwedigaethol. Cyhoeddodd y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Lafur brotocol brechu ar Chwefror 16.

Pwy all gael ei frechu?

I ddechrau, dim ond gweithwyr rhwng 50 a 64 oed sydd â chyd-afiachusrwydd (clefyd cardiofasgwlaidd, diabetes ansefydlog, pwysedd gwaed uchel, gordewdra, clefyd anadlol cronig, ac ati) fydd yn gallu cael eu brechu.

Brechu ar sail gwirfoddolwyr

Bydd brechu yn seiliedig ar waith gwirfoddol meddygon a gweithwyr galwedigaethol. Rhaid ei gynnig i weithwyr, "Pwy sy'n gorfod gwneud dewis penodol i gael ei frechu gan y meddyg galwedigaethol, i'r graddau y gall y bobl hyn hefyd ddewis cael eu brechu gan eu meddyg sy'n mynychu", yn nodi'r protocol.

Fel meddygon teulu, mae meddygon galwedigaethol gwirfoddol wedi cael eu gwahodd, ers Chwefror 12, i ddod yn agosach at

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Iawndal a lwfans gweithgaredd rhannol: gohirio'r toriad cyfradd