Bydd cyllido hyfforddiant gyda'r CPF (MonCompteFormation) mor hawdd â hyn hyfforddiant hollol rhad ac am ddim. Darganfyddwch sut i gofrestru ar gyfer hyfforddiant a chael cyllid iddo, ond hefyd:

  • Pa derfyn uchaf y mae gennych hawl iddo.
  • Pa mor hir ydych chi'n cadw'ch hawliau.
  • Sut mae'ch hawliau wedi'i gyfrifo a'i gynhyrchu.
  • Sut i gofrestru a gwario'ch hawliau yn gyfreithlon.
  • Sut i wneud cyllid CPF gyda tcyflogaeth ole.

Yn fyr ac yn effeithlon, byddwch chi'n gwybod yn union sut i symud ymlaen er mwyn ariannu'r hyfforddiant rydych chi'n ei hoffi. Mae gan bob person sy'n gweithio neu wedi gweithio hawl i gyllideb hyfforddi hynny yw credydwch fy nghyfrif hyfforddi yn awtomatig ar y wefan, sy'n fenter y wladwriaeth. Fe welwch hyfforddiant o'r ansawdd gorau yno. Os ydych chi erioed wedi gweithio, yna rydych chi...