Print Friendly, PDF ac E-bost

Beth yw bywyd beunyddiol eigionegydd? Oes rhaid i chi gael coesau môr i ymarfer “proffesiwn morwrol”? Ar ben hynny, y tu hwnt i forwyr, pa broffesiynau sy'n gysylltiedig â'r môr? A pha gyrsiau i'w dilyn i'w hymarfer?

Mae llawer o broffesiynau sy'n gysylltiedig â'r môr yn cael eu hymarfer ar dir, weithiau hyd yn oed gannoedd o gilometrau o'r arfordir. Wedi'i fwriadu i dynnu sylw at amrywiaeth y gweithgareddau yn y sector morwrol, bydd y MOOC hwn yn taflu goleuni arnynt yn ôl pedwar prif bryder cymdeithasol: Cadw, Datblygu, Bwydo a Llywio.

Sut i gymryd rhan i gwrdd â'r heriau sy'n gysylltiedig â chadw adnoddau morol, datblygu gweithgareddau ar yr arfordir neu ynni morol adnewyddadwy? Y tu hwnt i beirianwyr a thechnegwyr, pam mae economegwyr, daearyddwyr, cyfreithwyr, ethnolegwyr a daearegwyr hefyd ar y rheng flaen i gwrdd â'r heriau sy'n gysylltiedig â bregusrwydd cynyddol tiriogaethau arfordirol?

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Yn nhawelwch y cytundeb ar y cyd, a yw'r cynrychiolwyr gwerthu yn elwa o'r tâl diswyddo confensiynol?