Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Harneisio pŵer llawn Word 2016 ar gyfer eich CV a'ch llythyr eglurhaol! Yn y gweithdy hwn gan Jean-Luc Delon, cymerwch reolaeth ar yr offer meddalwedd i brosesu'ch cynnwys yn uniongyrchol. Dysgu am dechnegau gosodiad a dysgu sut i strwythuro, rheoli a threfnu eich dogfennau yn gyflym. Hefyd darganfyddwch fethodoleg gyffredinol ar gyfer gosod unrhyw fath o ddogfen fer yn Word 2016. Ar ddiwedd yr hyfforddiant hwn, byddwch chi'n gwybod sut i wneud argraff dda, byddwch chi'n creu CV o safon ac yn gwneud eich llythyrau clawr yn ddeniadol iawn!

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Creu rhestr ostwng yn Excel