Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Gall amgylcheddau gwaith gwenwynig gostio'n ddrud i fusnesau oherwydd colli cynhyrchiant, materion iechyd gweithwyr, ac weithiau ymgyfreitha hyd yn oed. Mae'r Cynghorydd AD Catherine Mattice Zundel yn esbonio sut mae sefydliadau sy'n buddsoddi mewn datblygu amgylcheddau cadarnhaol yn sicrhau enillion enfawr ar eu buddsoddiad. Os ydych chi'n dioddef o negyddiaeth yn eich busnes, gallwch sefydlu gweledigaeth newydd sy'n canolbwyntio ar newid, gyda chymorth pwyllgor diwylliant a fydd yn eich helpu chi ...

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Casgliad Corfforol: 2- Mecaneg y pwynt deunydd