Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Am ddechrau eich busnes eich hun, ond ddim wir yn gwybod ble i ddechrau?

Yn yr hyfforddiant hwn, byddwn yn gweld sut i baratoi eich prosiect creu busnes gam wrth gam, trwy fideos byr. Ar y rhaglen, achosion concrit, enghreifftiau ac offer i wneud eich prosiect entrepreneuraidd yn llwyddiant.

Caniataodd fy ngyrfa fel rheolwr prosiect i mi weld yn agos at gwmnïau bach, canolig a mawr, i drafod problemau entrepreneuriaid, crefftwyr, masnachwyr, a rhoi cynnig ar yr antur o greu sawl gwaith. cwmni.

Gyda chanlyniadau ... ddim wir mor wych â'r ychydig weithiau cyntaf.

Am y rheswm hwn y creais yr hyfforddiant hwn. Yr offer hyn, y dulliau hyn, y sefydliad hwn, a gefais trwy gymryd 3 cham ymlaen, 2 gam yn ôl dros y blynyddoedd.

Heddiw, awgrymaf eich bod yn osgoi'r peryglon y mae rhywun yn dod ar eu traws mewn prosiect creu busnes, trwy ddechrau ar y droed dde o'r dechrau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyflwyniad i STAPS