Print Friendly, PDF ac E-bost

Excel yn arf pwerus, yn eithaf gallu i greu Dangosfyrddau cyflawn iawn, yn weledol gweithwyr proffesiynol, caniatáu diweddaru data yn ddeinamig a chydag elfennau rhyngweithio datblygedig iawn (graffiau, segmentiad, rheolaeth aml-dudalen).

Ar ddewislen y cwrs hwn, byddwch yn dysgu popeth sydd ei angen arnoch i greu'r math hwn o Ddangosfwrdd:

– Sut i baratoi'r data ar gyfer creu dangosfwrdd?

- Integreiddio siarter graffig yn Excel

– Defnyddiwch y PivotTables a PivotCharts i arddangos eich data

– Dangoswch y cyfnod cymharu yn ddeinamig ar eich DPA

- Ychwanegu hidlwyr a segmentau i'ch delweddu

- Creu bwydlenni o fewn eich dangosfwrdd

I ddysgu hyn i gyd, byddwn yn dibynnu ar ddata masnachol o siopau google. Bydd hyn yn ein galluogi i adeiladu dangosfwrdd perfformiad yn seiliedig ar ddata go iawn.

Cynllunnir rhan “Ymarfer” ar ddiwedd y cwrs er mwyn i chi allu profi eich gwybodaeth.

Rwy'n gobeithio gweld llawer ohonoch ar gyfer y cwrs hwn! ?

DARLLENWCH  A yw cytundeb ar y cyd sy'n darparu ar gyfer buddion cyflog yn ôl-weithredol yn berthnasol i'r gweithiwr a ddiswyddwyd cyn iddo gael ei lofnodi?