Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i ffurfweddu'ch data ar a map rhyngweithiol, gyda chymorthExcel a'r offeryn mapiau 3D!

Paratowch eich data, addaswch eich map, creu senarios ... ac allforio eich prosiect mewn HD!

Bydd y cwrs cyfan yn cael ei arwain gan achos ymarferol wedi'i dynnu o ddata gwirioneddol, sef damweiniau ffyrdd Efrog Newydd.

Helpu'r heddlu i ddeall yn well ardaloedd lle mae risg uchel o ddamweiniau trwy ddarparu a map 3D rhyngweithiol !

Beth yw mapiau 3D?

Gyda mapiau 3D, gallwch blotio data daearyddol ac amser ar glôb 3D neu fap arferol, ei weld dros amser, a chreu teithiau tywys y gallwch eu rhannu ag eraill. Gallwch ddefnyddio Mapiau 3D i:

  • Plotiwch dros filiwn o resi o ddata yn weledol ar fapiau Microsoft Bing mewn fformat 3D o dabl Excel neu fodel data yn Excel.
  • Cael mewnwelediad trwy edrych ar eich data yn y gofod daearyddol a gweld amser a dyddiad y data yn newid dros amser.
  • Dal sgrinluniau a chreu sinematig, cyflwyniadau fideo cerdded drwodd y gallwch chi rannu amser mawr, gan ddal cynulleidfaoedd fel erioed o'r blaen. Neu allforio teithiau tywys i fideos a'u rhannu felly hefyd.
DARLLENWCH  Gair | Creu ailddechrau modern