Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Hanfodion hygyrchedd digidol
  • Yr elfennau hanfodol ar gyfer dylunio cwrs ar-lein hygyrch
  • Sut i baratoi eich MOOC mewn ffordd gynhwysol

Disgrifiad

Nod y MOOC hwn yw lledaenu arferion gorau mewn hygyrchedd digidol a thrwy hynny alluogi pob dylunydd cynnwys addysgol i greu cyrsiau ar-lein sy'n hygyrch i'r nifer fwyaf o ddysgwyr, waeth beth fo'u cyd-destun pori a'u hanabledd. Fe welwch allweddi i'r dull i'w fabwysiadu, o ddechreuad y prosiect MOOC hyd at ddiwedd ei ledaeniad, yn ogystal ag offer ymarferol, i alluogi cynhyrchu MOOCs hygyrch.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Covid-19: mae'r cyfnod aros yn cael ei ddileu ar gyfer rhai stopiau gwaith