Print Friendly, PDF ac E-bost

Gyda fy nghwrs ar gyfer Buddsoddi mewn arian cyfred digidol i ddechreuwyr, byddwch yn dysgu'r 5 mythau sy'n gysylltiedig â crypto, sut i chwilio am brosiect crypto da gyda 12 maen prawf hanfodol, pryd i werthu, prynu'n isel a gwerthu'n uchel a sut i ganfod sgamiau. Mae dilyniant i'r cwrs hwn o'r enw (CryptoOli: Buddsoddi mewn Crypto ar gyfer Dechreuwyr 2) sy'n hanfodol ar gyfer dealltwriaeth lwyr o'r cwrs. Byddwch yn gallu darganfod a yw prosiect crypto yn werth ymchwilio iddo neu beidio â dilyn fy nghwrs ar fuddsoddi mewn arian cyfred digidol i ddechreuwyr. Yr hyn fydd yn eich helpu yw fy mod yn mynd yn syth at y pwynt heb wastraffu eich amser ac y gallwch wedyn ennill hunanhyder drwy ddehongli prosiect da heb gael eich twyllo. Hefyd, byddwch chi'n dysgu pam ei bod hi'n hanfodol prynu'n isel a gwerthu'n uchel i lwyddo. Efallai ei fod yn swnio’n hawdd ond rwy’n rhegi nad yw tunnell o bobl yn gwybod ble i ddechrau gwneud eu hymchwil gyntaf yn…

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Ymchwilio i iechyd: sut mae'n gweithio?