Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn bendant, trefnwyd y cwrs hyfforddi arloesol hwn mewn tri cham:

● Modiwl rhagarweiniol wyneb-yn-wyneb 2,5 diwrnod ym mis Medi 2019.

● Chwe modiwl e-ddysgu ychwanegol dewisol o 7 awr yr un wedi'u trefnu mewn dau gam: hanner diwrnod anghymesur o weithgareddau unigol ar blatfform pwrpasol a'r hanner diwrnod arall mewn cydamseriad ag astudiaeth achos mewn ystafell ddosbarth rithwir .
Gellid cynnal y modiwlau hyn rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2020. Mae amser anghymesur felly'n ei gwneud hi'n bosibl cynnal y modiwlau yn ôl ei gyfleustra yn ôl ei amserlen tra bod y dosbarthiadau rhithwir yn caniatáu i'r holl gyfranogwyr gwrdd i gael adborth, er enghraifft.

● Diwedd wrth gwrs, asesiad wyneb yn wyneb dros 1 diwrnod

Aeth 63 hyfforddai cyflogedig, o 30 strwythur, i'r afael yn ystod y cwrs hyfforddi hwn ag amrywiol agweddau rheolaethol megis technegau cyfweld proffesiynol, hwyluso cyfarfodydd a gweithredu gwaith cydweithredol, y broses recriwtio ac integreiddio gweithwyr, proffesiynoli a datblygu sgiliau, atal risgiau galwedigaethol ac yn olaf cyfathrebu mewnol.
Yn y diwedd, cyfanswm y cwrs hyfforddi ar gyfartaledd oedd 42 awr, hy 2 i 3 modiwl dewisol ar gyfartaledd fesul gweithiwr.

Mae unrhyw beth newydd o reidrwydd yn gofyn am ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Mae gan fy TPE apwyntiad gyda digidol