Er mwyn cymharu pŵer prynu arian cyfred gwahanol wledydd, dull ystadegol yn cael ei ddefnyddio sydd cydraddoldeb pŵer prynu. Ni ddylid drysu rhwng cyfradd cyfnewid a phŵer prynu. Er mwyn osgoi hyn, rydyn ni'n mynd i'ch goleuo ar bwnc cydraddoldeb pŵer prynu.

Beth yw hynny? Pwy sy'n eu defnyddio? Beth yn union yw eu pwrpas? Rydym yn ateb yr holl gwestiynau hyn isod.

Beth yw cydraddoldeb pŵer prynu?

Mae cydraddoldebau pŵer prynu (PPP). cyfraddau trosi arian cyfred sy'n dynodi gwahaniaethau mewn safonau byw rhwng gwahanol wledydd. Defnyddir PPPs i gydraddoli pŵer prynu arian cyfred amrywiol, heb ystyried gwahaniaethau mewn lefelau prisiau.
Mewn geiriau eraill, mae cydraddoldebau pŵer prynu yn gymarebau prisiau o nwydd neu wasanaeth union yr un fath mewn arian cyfred cenedlaethol.
Mae yna dau fath o gydraddoldeb pŵer prynu:

  • PPP absoliwt,
  • PPP cymharol.

Mae'r PPP absoliwt yn cael ei bennu ar cyfnod penodol, ynghylch dwy fasged defnydd mewn dwy wlad wahanol. Diffinnir y PPP absoliwt trwy gymharu pris y ddwy fasged union yr un fath yn y ddwy wlad.
Mae PPP cymharol yn diffinio'r newid mewn cydraddoldeb pŵer prynu absoliwt dros ddau gyfnod gwahanol.

Sut i gyfrifo cydraddoldeb pŵer prynu?

Cyflawnir y cyfrifiad o barau pŵer prynu dwy ffordd wahanol, yn dibynnu ar y math o gydraddoldeb pŵer prynu.

Cyfrifiad PPP Absoliwt

Y fformiwla ar gyfer cyfrifo'r cydraddoldeb pŵer prynu absoliwt rhwng dwy wlad yw: PPPt = P.t/Pt