Print Friendly, PDF ac E-bost

Newid swyddi, sicrhau mynediad at sgiliau newydd
Beth os mai dyma'r amser?

Am newid swyddi? Angen cymryd tro proffesiynol?
P'un a ydych mewn busnes neu'n chwilio am swydd,
Y Cnam a Trawsnewidiadau Pro cefnogi chi yn eich prosiect a'ch dewis o hyfforddiant.

Cymerwch ran yn y cyfarfod gwybodaeth ar y cyd ddydd Gwener Ebrill 30 rhwng 9 a.m. ac 11:30 a.m. (anghysbell).

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am:
• Hyfforddiant a dulliau Cnam (astudio gwaith, dysgu o bell)
• Cyllid posib
• Y prosiect trosglwyddo proffesiynol ar gyfer ailhyfforddi i broffesiwn newydd

Cofrestru

Anfonir y ddolen i'r digwyddiad ar-lein atoch yn fuan.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cymorth ariannol eithriadol ar gyfer recriwtio prentisiaid ar gyfer awdurdodau lleol