Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Bydd cyfathrebu diffuant a manwl gywir yn sicrhau llwyddiant y neges rydych chi am ei chyfleu. Nid mater o fod yn ddigymell yn unig ydyw, gellir dysgu rhai technegau. Diolch i'r 4 fideo hyn, darganfyddwch mewn 15 munud y prif awgrymiadau i wella'ch cyfathrebiadau rhyngbersonol, gyda phwy bynnag rydych chi'n siarad.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gweithwyr proffesiynol wrth ailhyfforddi: ydych chi wedi meddwl am astudio gwaith?