Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r "dioddefwr" yn un o werthoedd sylfaenol diwylliant y Gorllewin. Ar yr un pryd, mae'r dioddefwr yn rhan o'n bywyd beunyddiol trwy'r cyfryngau a'n trafodaethau pan fydd y newyddion trasig yn herio ac yn cynhyrfu ein sicrwydd. Fodd bynnag, mae ei ddull gwyddonol yn gymharol ddiweddar. Mae'r cwrs ar-lein hwn yn gwahodd cyfranogwyr i roi'r cysyniad o “ddioddefwr” mewn persbectif trwy gyfraniadau damcaniaethol a gwyddonol amrywiol. Mae'r cwrs hwn yn cynnig, yn gyntaf oll, dadansoddi yn ôl dull cymdeithasol-hanesyddol gyfuchliniau'r cysyniad o ddioddefwr sy'n diffinio'r canfyddiad sydd gennym ohono heddiw. Yn ail, mae'r cwrs hwn yn delio â'r gwahanol fathau o erledigaeth o safbwynt troseddegol a seico-feddyginiaethol-gyfreithiol, mater trawma seicolegol a'r modd sefydliadol a therapiwtig i ddod i gynorthwyo dioddefwyr.

Mae'n cynnig dadansoddiad manwl o gysyniadau a syniadau allweddol dioddefwriaeth. Dyma hefyd yr achlysur i ddeall mecanweithiau cymorth i'r dioddefwyr sy'n cael eu sefydlu yn y gwledydd Ffrangeg eu hiaith (Gwlad Belg, Ffrangeg, y Swistir a Chanada).

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Rheolwr mewn amgylchedd amlddiwylliannol