Print Friendly, PDF ac E-bost

Wrth ddarganfod meinweoedd sylfaenol y corff dynol trwy archwilio sleidiau histolegol ar eich pen eich hun o dan ficrosgop, dyna raglen y MOOC hwn!

Beth yw prif deuluoedd celloedd sy'n rhan o'n corff? Sut maen nhw'n cael eu trefnu i ffurfio meinweoedd sydd â swyddogaethau penodol? Trwy astudio'r meinweoedd hyn, mae'r cwrs hwn yn caniatáu ichi ddeall yn well beth a sut mae'r corff dynol wedi'i adeiladu i weithredu'n dda.

Trwy fideos esboniadol a gweithgareddau rhyngweithiol fel trin microsgop rhithwir, byddwch yn astudio trefn a phriodweddau epithelia, cysylltiol, cyhyrau a nerf nerfus. Bydd y cwrs hwn hefyd yn cael ei atalnodi gan gysyniadau anatomegol ac enghreifftiau o batholegau sy'n effeithio ar feinweoedd.

Mae'r MOOC hwn wedi'i anelu at gynulleidfa eang: myfyrwyr neu fyfyrwyr y dyfodol yn y maes meddygol, parafeddygol neu wyddonol, athrawon, ymchwilwyr, gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ym maes addysg neu iechyd neu'n syml at y chwilfrydig sy'n dymuno deall. o'r hyn y mae'r corff dynol wedi'i adeiladu.

Ar ddiwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu adnabod gwahanol feinweoedd a chelloedd ein organeb, deall eu trefniadaeth a'u swyddogaethau penodol a chanfod canlyniadau patholegol posibl eu newidiadau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Llofnod cytundeb gyda'r Caisse de Dépôts i ysgogi cyfraniad OCAPIAT mewn ffordd syml ac awtomataidd.