awditoriwm gorlawn, gallu cyfyngedig, tynnu neu ragofynion ar gyfer mynediad i'r brifysgol, pryder rhieni deiliaid bagloriaeth sy'n dymuno symud tuag at ddisgyblaeth anhysbys ac weithiau'n cael ei beirniadu, rhagfarnau ystyfnig, paratoi ar gyfer astudiaethau ffisiotherapi. Cymaint o safbwyntiau sy’n atalnodi’r ymgyrch derbyn ôl-fagloriaeth bob blwyddyn, gan wneud STAPS yn ddisgyblaeth mewn tensiwn neu broblemus. Yn wyneb y sylw hwn, mae'r MOOC hwn yn eich gwahodd i ddarganfod realiti'r STAPS, amrywiaeth y cynnwys sy'n eu cyfansoddi, yr allfeydd proffesiynol y maent yn arwain atynt, gwirioneddau am lwyddiant neu fethiant y sector hwn, y modd o wneud y gorau o'r rhain. siawns o lwyddo yn STAPS.

Nod y cwrs hwn yw galluogi myfyrwyr i ddeall y cyrsiau STAPS a'r rhagofynion yn well cyn gwneud dymuniadau a dewisiadau ar gyfer eu hastudiaethau pellach. Wedi'i gyflwyno ar ffurf fideos byr yn datgelu tystebau gan athrawon, myfyrwyr neu weithwyr proffesiynol ond hefyd yn cynnig disgrifiadau swydd neu gwisiau, bydd y cwrs hwn yn cael ei wasgaru dros 5 wythnos ar gyfradd o tua thri deg munud yr wythnos.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cemeg: agorwch y drysau i addysg uwch!