Y MOOC BiG - Cyflwyniad i Biowybodeg a Meddygaeth Genomeg yn anelu at fynd i'r afael â phob agwedd biowybodeg angenrheidiol ar gyfer y cynhyrchu et al 'dehongli data o dilyniannu trwybwn uchel (SHD) neu Dilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf (NGS) mewn labordy o geneteg feddygol gydag enghreifftiau o afiechydon prin a'roncogenetics.

Yr addysgu hwn rhagarweiniol wedi'i anelu'n bennaf at gweithwyr iechyd proffesiynol defnyddio genomeg. Ei nod yw darparu cynnwys concrit ac wedi'i addasu i'w galluogi i ddeall gwahanol gamau ffenoteipio adeg y diagnosis ac i gael a llygad beirniadol ar y dadansoddiadau gan ystyried peryglon a chyfyngiadau SHD.

ar gyfer Cyhoedd yn gyffredinol neu dysgwyr chwilfrydig, yr amcan yw eu gwneud yn ymwybodol o dechneg sy'n cymryd lle mawr wrth wneud diagnosis afiechydon genetig ac yn y System iechyd Ffrainc.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Excel Am Ddim: Deall sut i gyfansoddi swyddogaeth IF