Cyflwynodd Christine Davanne, cynghorydd busnes, i ddeg cyflogwr yn Loiret y system hyfforddi astudio gwaith newydd hon gyda:

yr amcan o alluogi'r bobl sydd bellaf o gyflogaeth i gael hyfforddiant wedi'i deilwra, sy'n fwy addas i'w hanghenion, a chwmnïau i logi gweithiwr ar unwaith a fydd wedi'i hyfforddi mor agos â phosibl i anghenion go iawn. y meini prawf a'r cyllid, ynghyd â phosibiliadau gweithredu'r system hon yn weithredol a all gwrdd â heriau cwmnïau a sectorau.

Roedd y cwmnïau a oedd yn bresennol yn dod o sectorau gweithgaredd amrywiol: Llaeth bwyd-amaeth - Melysion bwyd-amaeth - Cydweithrediad amaethyddol - Canolfan reoli - Masnach amaethyddol - Tirwedd - Melino

Mae angen i chi hefyd wybod mwy am y contract proffesiynoli arbrofol neu hyfforddiant eich gweithwyr yn rhanbarth Center Val de Loire, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni trwy e-bost yn cvdl@ocoopiat.fr

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Integreiddio elfennau iawndal amrywiol i'r gyflogres