Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r cwrs hwn yn dysgu ystadegau gan ddefnyddio'r meddalwedd rhad ac am ddim R.

Ychydig iawn o ddefnydd a wneir o fathemateg. Yr amcan yw gwybod sut i ddadansoddi data, deall yr hyn yr ydych yn ei wneud, a gallu cyfathrebu eich canlyniadau.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr ac ymarferwyr o bob disgyblaeth sy'n ceisio hyfforddiant ymarferol. Bydd yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd angen dadansoddi set ddata go iawn fel rhan o weithgaredd addysgu, proffesiynol neu ymchwil, neu sydd allan o chwilfrydedd i ddadansoddi set ddata eu hunain (gwe data, data cyhoeddus, ac ati).

Mae'r cwrs yn seiliedig ar y meddalwedd rhad ac am ddim R sef un o'r meddalwedd ystadegol mwyaf pwerus sydd ar gael ar hyn o bryd.

Y dulliau a gwmpesir yw: technegau disgrifiadol, profion, dadansoddiad o amrywiant, modelau atchweliad llinol a logistaidd, data sensro (goroesiad).

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sut mae iawndal am absenoldeb salwch?