Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Gwella'ch cyflwyniadau busnes. Yn yr hyfforddiant hwn, mae Jeff Bloomfield, arbenigwr gwerthu a marchnata, yn eich dysgu sut i gyflwyno cynnig gwerth yn ddigonol ac yn fywiog. Darganfyddwch sut i ffugio bond gyda'ch rhyng-gysylltwyr i'w gwneud yn fwy parod i dderbyn eich neges a sut i ymddwyn gyda mwy o hyder a phroffesiynoldeb. Mae Jeff Bloomfield yn disgrifio yma'r elfennau sy'n dylanwadu ar unrhyw gyflwyniad: cyswllt llygad, iaith y corff, goslef ac ymddangosiad cyffredinol.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dod yn Ddadansoddwr Data trwy Radd Prifysgol