Gweithgaredd rhannol: y drefn cyfraith gwlad

Mae’r gyfradd fesul awr ar gyfer cyfrifo’r lwfans gweithgaredd rhannol cyfraith gwlad yn parhau i fod yn 60% o’r cyflog cyfeirio gros, wedi’i gyfyngu i isafswm cyflog 4,5 awr.

Mae'r gyfradd a gymhwysir ar gyfer cyfrifo'r indemniad a delir i'r gweithiwr yn cael ei chynnal ar 70% o'r gydnabyddiaeth gros, wedi'i chyfyngu i isafswm cyflog 4,5 yr awr tan Ebrill 30.

Yr hyn sy'n gwneud gweddill yn ddibynnol, i'r cyflogwyr sy'n ddibynnol ar system cyfraith gwlad, o 15%. Ar hyn o bryd, mae'r lefel hon o gefnogaeth wedi'i hamserlennu tan Ebrill 30.

Dylai'r gyfradd o 36% o'r lwfans gweithgaredd rhannol fod yn berthnasol yn ddamcaniaethol o 1 Mai 2021.

Gweithgaredd rhannol: sectorau gwarchodedig (atodiadau 1 a 2 neu S1 a S1bis)

Cyflogwyr y mae eu prif weithgaredd yn ymddangos ar:

y rhestr y cyfeirir ati fel atodiad 1 neu S1 sy'n cynnwys yn benodol y sectorau twristiaeth, gwestai, arlwyo, chwaraeon, diwylliant, trafnidiaeth teithwyr a digwyddiadau; y rhestr o'r enw atodiad 2 neu S1bis sy'n grwpio'r sectorau cysylltiedig fel y'u gelwir ac y mae eu prif weithgaredd yn ymddangos yn atodiad 2 ac sydd wedi dioddef gostyngiad penodol o ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfod gwyddor data: Adrodd straeon gyda data