Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae fy nghwmni wedi rhagori ar y trothwy o 50 o weithwyr ac felly byddaf yn cyfrifo'r mynegai cydraddoldeb proffesiynol. Rydym yn perthyn i SIU. A oes rheolau penodol yn y cyd-destun hwn?

O ran y mynegai cydraddoldeb proffesiynol a'r UES, dylid gwneud rhai eglurhad ynghylch, yn benodol, y fframwaith ar gyfer cyfrifo a chyhoeddi canlyniadau.

Ar lefel cyfrifo'r mynegai rhag ofn UES

Ym mhresenoldeb UES, a gydnabyddir trwy gytundeb ar y cyd, neu drwy benderfyniad y llys, cyn gynted ag y bydd y CSE wedi'i sefydlu ar lefel UES, cyfrifir y dangosyddion ar lefel UES (Cod Llafur, celf. D. 1142-2-1) .

Fel arall, cyfrifir y mynegai ar lefel cwmni. Nid oes ots a oes sawl sefydliad neu a yw'r cwmni'n rhan o grŵp, mae cyfrifo'r dangosyddion yn parhau i fod ar lefel y cwmni.

Ar benderfyniad y gweithlu sy'n gofyn am gyfrifo'r mynegai

Mae'r mynegai yn orfodol gan 50 o weithwyr. Os yw'ch cwmni'n rhan o SIU, asesir y trothwy hwn ar lefel yr SIU. Waeth beth yw maint y cwmnïau sy'n ei ffurfio, y gweithlu sy'n cael ei ystyried wrth gyfrifo'r mynegai yw cyfanswm gweithlu'r UES.

Ar gyhoeddi'r mynegai

Mae'r Weinyddiaeth Lafur yn nodi

DARLLENWCH  Biomas a Chemeg Werdd