Print Friendly, PDF ac E-bost

Cymorth i logi pobl ifanc: estyniad tan Fai 31, 2021

Hyd at Fawrth 31, 2021, gallwch elwa, o dan rai amodau, ar gymorth ariannol os ydych yn llogi person ifanc o dan 26 oed y mae ei dâl yn llai na neu'n hafal i 2 gwaith yr isafswm cyflog. Gall y cymorth hwn fynd hyd at € 4000 dros flwyddyn ar gyfer gweithiwr amser llawn.

Er mwyn cynnal y broses o symud cwmnïau o blaid pobl ifanc, mae'r Weinyddiaeth Lafur wedi cyhoeddi estyniad pellach i'r cymorth hwn tan Fai 31, 2021. Fodd bynnag, o Ebrill 1, 2021 i Fai 31, 2021, dim ond y cymorth hwn ddylai fod a roddwyd ar gyfer cyflogau wedi'u cyfyngu i isafswm cyflog 1,6 mewn rhesymeg o dynnu cymorth yn ôl yn raddol.

Cymorth astudio gwaith eithriadol: estyniad tan Ragfyr 31, 2021

Gellir rhoi cymorth eithriadol i chi, o dan rai amodau os ydych chi'n recriwtio prentis neu weithiwr ar gontract proffesiynoli. Adnewyddwyd y cymorth hwn, sy'n cyfateb i 5000 neu 8000 ewro yn dibynnu ar yr achos, yn ddiweddar ond dim ond ar gyfer mis Mawrth 2021 (gweler ein herthygl "Cymorth ar gyfer contractau prentisiaeth a phroffesiynoldeb: system newydd ar gyfer Mawrth 2021").

Ei estyniad i ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dysgu rheoli eich prosiectau ac arbed amser gyda Trello