Print Friendly, PDF ac E-bost

Fodd bynnag, does dim yn newid i gwmnïau! 

Yn wir, ni fydd y dulliau o ariannu'r cyrsiau hyfforddi a ddilynir gan weithwyr mewn gweithgaredd rhannol yn newid! Mae OCAPIAT wedi penderfynu symud adnoddau ychwanegol i'ch galluogi i elwa o gwmpasu costau addysgol 100% ac i gael cefnogaeth yn y cyfnod anodd hwn.

Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i'r holl ffeiliau FNE-Training a gyflwynwyd i'ch cynghorwyr OCAPIAT yn y rhanbarth rhwng Tachwedd 02 a Rhagfyr 31, 2020.

Atgoffir bod yn rhaid i'r camau hyfforddi ddod i ben yn hanfodol cyn Mehefin 30, 2021 fan bellaf ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Addasu eu gweithfan neu weithgaredd i'w hanabledd