Print Friendly, PDF ac E-bost

Teleweithio: cynllun gweithredu i gryfhau ei ddefnydd

Oherwydd lefel uchel iawn cylchrediad y firws a'i amrywiadau, mae Jean Castex yn gofyn i gwmnïau aros yn wyliadwrus ynghylch peryglon halogiad ac mae'n dyfynnu'r astudiaeth ddiweddaraf a gynhaliwyd gan y Institut Pasteur sy'n dangos bod gweithleoedd yn cynrychioli 29% o'r achosion a nodwyd.

Felly mae'n rhaid i bob cwmni a all barhau i wthio teleweithio cymaint â phosibl wrth gynnal diwrnod wyneb yn wyneb i weithwyr sy'n dymuno hynny. Y nod bob amser yw o leiaf 4 allan o 5 diwrnod ym maes teleweithio.

Ond er gwaethaf amrywiol ymyriadau'r llywodraeth i atgoffa pobl bod yn rhaid i deleweithio fod yn rheol ar gyfer yr holl weithgareddau sy'n caniatáu hynny, mae lefel y teleweithio yn dal yn is nag ym mis Tachwedd.

Er mwyn cryfhau effeithiolrwydd y defnydd o deleweithio, mae cyfarwyddyd Mawrth 18, 2021 gan y Gweinidog Mewnol, y Gweinidog Llafur a Gweinidog y Gwasanaeth Sifil felly yn gofyn i Raglenni'r adrannau a roddir o dan wyliadwriaeth well, i rhoi cynllun gweithredu ar waith.

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn nodi y gall y cynllun gweithredu hwn ddarparu ar gyfer:

cysylltiadau systematig â chwmnïau sydd ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Prosiect FAC: ryseitiau ar gyfer llwyddiant yn y Gwyddorau Dynol