Disgrifiad

Gwybod prif gamau'r berthynas fasnachol yn BtoB i strwythuro'ch ymagwedd, cynyddu effeithlonrwydd a rhoi'r siawns i chi werthu. Sut i ymddwyn ar lafar, paratoi senario cyfarfod arferol, mabwysiadu'r technegau gwerthu a thrafod cywir, meistroli amseriad y cyfarfod.

Yn gyffredinol, mae cynnal a chadw masnachol yn cynnwys 9 cam:

– y cyswllt cyntaf: creu’r awyrgylch

– y cyflwyniad: y cae

– cwestiynu: gwrando gweithredol

– y maes gwerthu: mae gennych broblem, mae gennyf yr ateb

- ymateb i wrthwynebiadau

- negodi masnachol

- y casgliad: llofnod

- y cais am argymhellion

- cymryd gwyliau

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Arweinyddiaeth gynhwysol