Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Helo a chroeso i'r cwrs hwn!

Byddwch yn mynd gyda phobl yn eu esblygiad proffesiynol.

Bravo oherwydd ei fod yn genhadaeth hynod o bwysig! Bydd yn helpu i drawsnewid eu perthynas â gwaith yn sylweddol, a pham lai llwybr eu bywyd!

Yn y cwrs hwn, byddwn yn gweld gyda'n gilydd sut i wneud asesu eu sgiliau.

Byddwch yn darganfod cam wrth gam bob cam o ddatblygiad asesiad sgiliau, o'rderbyniad y buddiolwr hyd at y ysgrifennu crynodeb o'r asesiad sgiliau, i'rdadansoddiad o'i daith.

Byddwch yn dysgu technegau allweddol ar gyfer nodi sgiliau a diddordebau buddiolwr, yn seiliedig ar eu profiadau.

Os mai'ch nod yw helpu'r bobl rydych chi'n eu cefnogi i fagu hyder yn eu dewisiadau a chaniatáu mwy o foddhad proffesiynol iddyn nhw, ymunwch â mi yn y cwrs hwn!

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Gwnewch eich busnes yn foesegol