Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Byddwch yn dysgu, gam wrth gam, sut i wneud yr hyn a elwir yn ffensys a rhestrau eiddo. Cyflawnir yr holl dasgau hyn unwaith y flwyddyn, y datganiad incwm a'r fantolen. Fe'u defnyddir yn bennaf i gyfrifo treth gorfforaeth.

Gadewch i ni weld pam a sut i fewnbynnu'r wybodaeth hon.

Yn y canllaw hwn, byddwn yn defnyddio tablau i'ch helpu i gael gwell syniad. Os ydych am fewnbynnu eich gwybodaeth eich hun, argymhellaf eich bod yn creu taenlen a'i nodi fel yn yr enghreifftiau a ddisgrifir fesul un. Fel hyn byddwch yn barod i arbed eich holl ddata cau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →