Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae’r isafswm cyflog yn cynyddu tua €34 net y mis o 1 Mai, 2022 oherwydd y cynnydd mewn chwyddiant. Cynyddodd y mynegai prisiau defnyddwyr ar gyfer y cartrefi tlotaf (ac eithrio tybaco) 2,65% rhwng Tachwedd 2021 a Mawrth 2022 yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd ar Ebrill 15, 2022 gan INSEE. Yn unol â'r gyfraith, bydd lefel yr isafswm cyflog felly yn cynyddu 2,65% ar 1 Mai 2022. Bydd felly yn dod i €1 gros y mis, neu €645,58 net.

DARLLENWCH  Ardystiad Ewropeaidd: pa ragolygon ar gyfer 2022?