Print Friendly, PDF ac E-bost

Cymerodd lai na phedair blynedd iddo symud o statws newyddian QHSE i statws Rheolwr QSSE ar gyfer un o'r swyddfeydd archwilio enwocaf ar y farchnad! Cytunodd Stéphanie, cyn-ddysgwr IFOCOP, i rannu ei phrofiad gyda ni yn ogystal â rhywfaint o gyngor da.

Mae hi'n ferch waith sydd wedi'i gorlethu rhywfaint ond yn llawn brwdfrydedd a bywiogrwydd sydd wedi cytuno i neilltuo eiliad o'i diwrnod sydd eisoes yn brysur i ateb ein cwestiynau. Ein nod: edrych yn ôl ar ei thaith ryfeddol a deall sut, ymhen ychydig flynyddoedd, y llwyddodd i greu lle arbennig o fewn Bureau Veritas, un o'r cwmnïau archwilio mwyaf mawreddog yn Ffrainc. Ei ateb: « Gwaith, dull ac yn anad dim, yr argyhoeddiad y gellir dysgu popeth mewn bywyd cyn belled â'ch bod yn cymryd y drafferth '. Yn sicr, ond oddi yno i ysgwyddo cyfrifoldeb gwasanaeth o 300 o bobl o fewn pum mlynedd, roedd ailhyfforddi yn cynnwys… mae yna fwlch! Neu neidiau bach o sglodion, yn ôl Stéphanie, a ymunodd â’i swydd bresennol ar ddiwedd ei 4 mis o interniaeth, fel rhan o’i hyfforddiant IFOCOP. Mae hi'n dweud.

Trylwyredd, dull a

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  System io bopeth sydd angen i chi ei wybod