Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r cynnydd yng nghyfradd y lwfans gweithgaredd rhannol yn arbennig yn agored i sectorau y mae eu gweithgaredd yn dibynnu ar sectorau sy'n ymwneud â thwristiaeth, gwestai, arlwyo, chwaraeon, diwylliant, cludo teithwyr, digwyddiadau. Dyma'r sectorau “cysylltiedig” fel y'u gelwir.
Mae'r rhestr o'r sectorau gweithgaredd hyn yn sefydlog trwy archddyfarniad.

Addaswyd y rhestr hon unwaith eto gan archddyfarniad a gyhoeddwyd yn Papur newydd swyddogol 28 Ionawr 2021.

Rhaid i'r cwmnïau dan sylw ddioddef gostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant, y mae eu hamodau wedi'u gosod gan reoliad.

Cynnydd yn y lwfans gweithgaredd rhannol: datganiad ar lw

Roedd archddyfarniad ar 21 Rhagfyr, 2020 wedi gosod amod arall ar gyfer rhai sectorau gweithgaredd. Rhaid i gwmnïau y mae eu prif weithgaredd fynd gyda’u cais am iawndal gyda datganiad ar lw yn nodi bod ganddynt ddogfen a luniwyd gan gyfrifydd siartredig, trydydd parti dibynadwy, yn ardystio eu bod yn cyflawni o leiaf 50% o’u trosiant gyda rhai gweithgareddau.

Cette attestation est délivrée, par l’expert-comptable, à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable. La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :

sur le chiffre d’affaires de l’année 2019 ; ou, pour…

DARLLENWCH  Cryfhau teleweithio: beth yw'r gwir risg i gyflogwyr?