Print Friendly, PDF ac E-bost

Cytundebau ar y cyd: cytundeb cwmni sy'n lleihau'r tâl diswyddo os bydd analluogrwydd

Roedd gweithiwr, asiant masnachol mewn cwmni hedfan, wedi cael ei ddiswyddo oherwydd analluogrwydd ac amhosibilrwydd ailddosbarthu.

Roedd hi wedi atafaelu'r tribiwnlys diwydiannol i gael atgoffa am indemniad terfynu.

Yn yr achos hwn, roedd cytundeb cwmni wedi sefydlu tâl diswyddo, yr oedd ei swm yn wahanol yn ôl y rheswm dros y diswyddiad:

  • pe bai'r gweithiwr yn cael ei ddiswyddo am reswm disgyblu neu heb fod yn gysylltiedig ag analluogrwydd, roedd y cytundeb yn darparu y gallai uchafswm y tâl diswyddo fod hyd at gyflog 24 mis;
  • ar y llaw arall, os diswyddwyd y gweithiwr, naill ai am fai neu am analluogrwydd, cyfeiriodd cytundeb y cwmni at y cytundeb ar y cyd ar gyfer staff daear cwmnïau trafnidiaeth awyr (celf. 20), sy'n capio'r tâl diswyddo ar gyflog 18 mis.

Ar gyfer y gweithiwr, a gafodd ei eithrio o'r nenfwd 24 mis y darperir ar ei gyfer gan ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfyddwch dystiolaeth Zeineb, dysgwr ifocop a ddaeth yn ddatblygwr a rheolwr busnes.