Print Friendly, PDF ac E-bost

Cytundebau ar y cyd: monitro diffygiol o lwyth gwaith cyflogai ar gyfradd ddyddiol sefydlog

Roedd gweithiwr, colofnydd mewn cwmni radio, wedi atafaelu’r tribiwnlys diwydiannol ar ôl nodi bod ei gontract cyflogaeth wedi’i derfynu yn 2012.

Cyhuddodd ei gyflogwr o ddiffygion yn ymwneud â gweithredu'r cytundeb cyfandaliad blynyddol yn y dyddiau yr oedd wedi'i lofnodi. Honnodd felly ei ddirymu, yn ogystal â thalu symiau amrywiol, gan gynnwys nodyn atgoffa o oramser.

Yn yr achos hwn, roedd cytundeb cwmni a lofnodwyd yn 2000 yn darparu ar gyfer sefyllfa benodol swyddogion gweithredol ar ddiwrnodau cyfradd sefydlog. Yn ogystal, gwnaeth diwygiad i'r cytundeb hwn, a lofnodwyd yn 2011, ei gwneud yn gyfrifoldeb ar y cyflogwr, ar gyfer y gweithwyr hyn, i drefnu cyfweliad gwerthuso blynyddol yn cwmpasu: y llwyth gwaith, trefniadaeth gwaith yn y cwmni, y cysylltiad rhwng y gweithgaredd proffesiynol a bywyd personol y gweithiwr, tâl y gweithiwr.

Fodd bynnag, honnodd y gweithiwr nad oedd wedi elwa o unrhyw gyfweliad ar y pynciau hyn, rhwng 2005 a 2009.

O'i ran ef, roedd y cyflogwr yn cyfiawnhau trefnu'r cyfweliadau blynyddol hyn ar gyfer 2004, 2010 a 2011. Am y blynyddoedd eraill, dychwelodd y bêl i lys y gweithiwr, gan ystyried ei fod hyd at…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cytundebau ar y cyd: pa ganlyniadau pan fydd y gweithiwr rhan-amser wedi'i fodiwleiddio yn gweithio y tu hwnt i'r hyd awdurdodedig?