Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Ychydig flynyddoedd yn ôl, anaml y daeth digwyddiadau seiberddiogelwch i'r penawdau, ond nawr maen nhw'n gwneud hynny. Mae nifer y digwyddiadau yn newid yn gyson. Mae wedi tyfu o ychydig filoedd o gyfrineiriau wedi'u dwyn i gannoedd o filiynau.

Ac nid dyna'r cyfan. Wrth i bawb storio data ar-lein, mae mwy a mwy o wybodaeth bersonol mewn perygl. Cafodd cyfeiriadau cwsmeriaid corfforaethol eu dwyn a daeth cynnwys llawer o e-byst ar gael i'r cyhoedd. Mae'r sefyllfa hon yn anghynaladwy. Nid yw llawer o strwythurau hanfodol yn buddsoddi mewn diogelwch, byddant yn dioddef.

Yn y cwrs rhagarweiniol hwn, byddwch yn dysgu pam mae cwmnïau a llywodraethau yn poeni fwyfwy am ddiogelwch cyfrifiaduron a pham eu bod yn chwilio am arbenigwyr yn y maes hwn.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Cael dyluniadau sy'n dod â chi'n ôl