Print Friendly, PDF ac E-bost

Ydych chi'n fyfyriwr ysgol uwchradd sy'n chwilio am eich ffordd? crefftau peirianneg ddiwydiannol yfory ar eich cyfer chi!

P'un a ydych yn Seconde, Première neu Terminale, mae'r MOOC hwn yn gwneud ichi ddarganfod yn syml ac yn chwareus sector cyfan o weithgaredd cyffrous. Archwiliwch gyfleoedd anhysbys a boddhaus a thaflu'ch hun i beirianneg ddiwydiannol yfory.

Ydych chi'n brifathro, llyfrgellydd neu'n athro PsyEN mewn ysgol uwchradd? Ewch â'r MOOC rhad ac am ddim hwn gyda'ch myfyrwyr fel rhan o'r wythnosau cyfeiriadedd i ddarganfod a gwneud iddyn nhw ddarganfod ystod eang o weithgaredd proffesiynol sydd wedi esblygu'n aruthrol ac a fydd yn dal i gael ei drawsnewid i gynnig cyfleoedd go iawn i bobl ifanc - menywod a dynion - sy'n cyrraedd y farchnad swyddi.

Mae'r MOOC hwn hefyd ar eich cyfer chi, os ydych chi'n fyfyriwr addysg uwch, yn raddedig o bac + 2, yn chwilio am gyfeiriadedd ac efallai â diddordeb neu'n chwilfrydig i ddarganfod gyrfaoedd mewn peirianneg ddiwydiannol.

Gwneir y MOOC hwn ar eich cyfer chi! Rydych chi'n meddwl tybed beth yw'r proffesiynau posibl ar ôl Meistr neu ysgol beirianneg, beth yw'r sgiliau disgwyliedig a'r rhagofynion i ymuno â chwmni peirianneg.

Yn y MOOC hwn, darganfyddwch y proffesiynau peirianneg a fydd yn datblygu'n gryf yn y blynyddoedd i ddod ac yn elwa o dystebau arbenigwyr proffesiynol ac addysgol ar y llwybrau i'w dilyn.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Amgylchiadau diswyddo a blinderus: a all eich gweithiwr hawlio iawndal hyd yn oed os oes cyfiawnhad dros y nam?