Print Friendly, PDF ac E-bost

Y fenyw ifanc syfrdanol Zeineb, y fam hon i 3 o blant a groesodd ddrysau ifocop i hyfforddi fel datblygwr gwe i ddod, lai na blwyddyn yn ddiweddarach, yn hyfforddwr ac yn bennaeth ei busnes ei hun o ddatblygu Gwe. Taith ryfeddol a fydd yn sicr o ysbrydoli mwy nag un!

Maent yn dri, yn ei deulu, i fod wedi dewis un diwrnod ifocop i gychwyn ar lwybr ailhyfforddi proffesiynol: ei gefnder (hyfforddiant cyfrifyddu) i ddechrau; ond hefyd ei gŵr a'i brawd, a oedd am ddod yn ddatblygwr gwe o'i blaen. Felly yn anochel, wrth fynd i mewn, roedd Zeineb yn gwybod i ble roedd hi'n mynd. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu ei bod yn haws iddi. "Roeddwn wedi cael fy rhybuddio ac ni chefais fy siomi, y cwrs hyfforddi ifocop 8 mis, i gael ei rannu rhwng cyrsiau a throchi proffesiynol mewn cwmni, mae'n… ddwys", mae hi'n cofio, yn hyderus ei bod wedi holi ei pherthnasau ac wedi gwneud gwaith ymchwil cydwybodol cyn arwyddo'r weithred gyntaf o'i hailhyfforddi.

"Yn enwedig ers yn y ganolfan, roeddwn yn dyheu am hyfforddi fy hun mewn graffeg gwe, nid mewn datblygu a rhaglennu", mae hi'n cyfaddef. Pam, felly, y newid hwn? Yn syml oherwydd iddi gwympo

DARLLENWCH  4| Pwy all gychwyn yr ymweliad cyn-adferiad?