Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae hyfforddiant trwy gydol eich gyrfa yn hanfodol i sicrhau monitro newidiadau yn eich proffesiwn wrth ennill sgiliau. Gyda'i gynigion wedi'u haddasu i ddatblygiad proffesiynol, mae IFOCOP yn cefnogi'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau heb ddechrau o'r dechrau.

Cynnydd proffesiynol, mynediad at gyfrifoldebau newydd, ennill sgiliau newydd ... Mae hyn i gyd yn bosibl trwy gydol gyrfa, heb orfod dechrau ailhyfforddi! Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cymryd yr amser i feddwl am eich prosiect proffesiynol, diffinio'ch cymhellion a'ch dymuniadau ac yna cael hyfforddiant. Dyma mae IFOCOP yn ei gynnig trwy amrywiol gyrsiau hyfforddi sy'n cynnig ardystiad rhannol neu lawn - dewis i'w wneud yn unol â'ch nodau a'ch bywyd personol. Byddwn yn egluro popeth yma.

Ardystiad rhannol 

Mae Fformiwla Renfort yn ddelfrydol ar gyfer diweddaru eich sgiliau yn effeithiol a symud ymlaen yn eich swydd heb darfu ar eich gweithgaredd proffesiynol, y cyrsiau sy'n cael eu cynnig y tu allan i oriau gwaith. Wedi'i ardystio gan RNCP ac yn gymwys ar gyfer y Cyfrif Hyfforddiant Personol (CPF), mae'r cyrsiau hyfforddi hyn yn hygyrch i weithwyr a phobl ar Gontract Diogelwch Proffesiynol (PDC), yn ogystal ag i geiswyr gwaith ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Busnes awtomatig ar y rhyngrwyd diolch i System.IO